Sajt namenjen LGBT populaciji

Biblija nije određena prema gej braku.

Šta Biblija zaista kaže o gej braku?

 Veoma složeni drevni spisi koji su jednostavno neprilagodivi savremenim situacijama, često služe kao odbrana stavova konzervativnim stranama po pitanju brojnih društvenih problema. Brak je sveta i društvena institucija. U različitim drevnim kulturama on je bio više poslovni dogovor, ujedinjavanje familija radi obostrane koristi. U rimskom zakonu, u 1. veku naše ere, postojali su članovi koji su se bavili razvodom i rastavom braka.  Ipak, za hrišćansku crkvu, brak je postao sveta zajednica. Crkva je diktirala pravila. Reformacija je kasnije uvela neke promene - Martin Luter je prepoznao brak kao civilno pitanje, a ne nešto što je striktno pod okriljem crkve.  No, i dalje postoji dosta onih koji veruju u svetost ove zajednice i njenu heteroseksualnu ekskluzivnost. Biblija nigde jasno ne izdvaja određenu formu braka. Bog je stvorio Evu od Adamovog rebra i potvrdio njihovo jedinstvo - ali to je priča o postanku ljudi, a ne braka. Adam i Eva nisu razmenili prstenje i zavete.  Biblijski argumenti protiv istopolnog braka ne proističu iz teksta koji se direktno bavi pitanjem braka, već iz onog koji navodno raspravlja seksualnu orijentaciju prema istom polu. Sudeći prema Jevanđelju, Hristos nikada nije komentarisao bilo šta što je u vezi sa istopolnim odnosom. Stoga biblijski tekstovi koji se najčešće citiraju u debatama zaslužuju objašnjenje u cilju smanjenja njihove zloupotrebe.  Na primer, u Knjizi Postanja Bog odlučuje da pošalje u Sodomu dva anđela maskirana u muškarce kako bi spasio grad od uništenja. Lot ih je pozvao u svoj dom da mu budu gosti. Te večeri, svi muškarci iz grada došli su u Lotovu kuću i raspitavali se o dvojici muškaraca, tražeći da ih "poznaju". Lot je znao da se iza postupaka njegovih sugrađana ne kriju dobre namere, pa ih je preklinjao da se ne ponašaju tako i ponudio im je u zamenu svoje dve nevine ćerke. Okupljeni muškarci su tada počeli da napadaju Lota, a anđeli su ga uvukli u kuću i zaslepeli napadače, kako ne bi mogli da pronađu ulazna vrata. Anđeli su potom ubedili Lota, njegovu ženu i njihove dve ćerke, da pobegnu iz Sodome.  Hrišćanska tradicija smatra da je uništenje Sodome znak Božijeg neodobravanja i mržnje prema homoseksualnosti. Čitava polemika se zasniva na reči „poznati" koju crkva dovodi u vezu sa homoseksualnim odnosom. Međutim, ne postoje navodi da se igde u Bibliji spominje istopolni odnos.  Seksualna orijentacija nije bila koncept poznat piscima Biblije. Ne postoji hebrejska ili grčka reč koja se u biblijskom tekstu odnosi na homoseksualnost. U svojoj poslanici Korićanima, sveti Pavle iznosi listu grehova „muških prostitutki" i „ sodomista". Ovi termini se javljaju uz druge grehove - idlopoklonstvo i preljubu.  Sveti Pavle ukazuje na razna izopačena seksualna ponašanja, ali ne ističe posebno homoseksualnost.  Ipak, nijedna diskusija neće zadovoljiti obe strane.  Neophodno je shvatiti da je biblijski materijal lako zloupotrebiti i prilagoditi potrebama. Ali, ono što je sigurno, Biblija nije određena prema gej braku.   Izvor  B92

 

_________________________________________________________________________________________

 

Hrišćanstvo i homoseksualnost

Kako vernici gledaju na homoseksualce?

Mnogi hrišćanski vernici iz svih crkava smatraju da homoseksualizam bio i ostao veliki greh. Međutim, da li su i pripadnici drugih vera tako izričiti

Hrišćanstvo i homoseksualnost

_______________________________

 

Biblijske strane koje se odnose na homoseksualnost i odakle se često crpu argumenti za netrpeljivost prema ljudima sa istopolnom seksualnom orijentacijom su:  Treća knjiga Mojsijeva 18:22: "Sa muškarcem ne leži kao sa ženom. Gadno je."  Treća knjiga Mojsijeva 20:13: "Ko bi muškarca obukao kao ženu, učiniše greh obojica; da se pogube; krv njihova na njih".  Rimljanima Poslanica svetog apostola Pavla 1:26-32: "Zato ih predade Bog u sramne slasti jer žene njihove pretvoriše puteno (telesno) upotrebljavanje u besputeno. Tako i ljudi ostaviše puteno upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željom svojom jedan na drugoga i ljudi s ljudima činjaše sram i platu koju trebaše i za prevaru njihovu primahu na sebi. I kao što ne marahu da poznadu Boga zato ih Bog predade u pokvaren um da čine šta ne valja... A neki pravdu Božju poznavši da koji to čine zaslužuju smrt, ne samo to čine, nego pristaju na to i onima koji ne čine."  Korinćanima Poslanica svetog apostola Pavla 6:9-10: "Ili ne znate da nepravednici neće naslediti Carstva Božijeg? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani ni muželožnici. Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci Carstva Božijeg neće naslediti".  Hrišćanski teolozi koji ne veruju da je homoseksualnost greh smatraju da tradicionalisti pogrešno interpretiraju Bibliju ili je citiraju delimično. Oni smatraju da je prevod hebrejske reči koja označava muškarca u Trećoj knjizi Mojsijevoj približniji pojmu "dečak".  Takođe ukazuju da Mojsije u istom delu osuđuje mnoge stvari koje čine današnji hrišćani, poput sečenja kose, jedenja školjki, nošenja tkanine od dve različite sirovine (na primer, kombinacija vune i pamuka) i zasađivanje dve različite kulture na istom polju.  Neki branioci vere prave razliku između moralnih i ritualnih normi u Trećoj knjizi Mojsijevoj i smatraju da se mnogi rituali danas ne primenjuju, ali moralni (uključujući i zabranu homoseksualizma) ostaju.  Ostali tradicionalisti prihvataju da homoseksualna orijentacija nije izbor, ali su ubeđeni da je i dalje greh. U takvim slučajevima većina hrišćana koji osuđuju homoseksualno ponašanje, ne bi osudili osobe te orijentacije, ali bi se zalagali za njihov doživotni celibat.  Ipak, Katolička crkva je pomerila svoju poziciju u odnosu na homoseksualne sveštenike, pa čak i celibat. U tome pojedini lideri iste vide moguć put ka oslobađanju od seks skandala koji narušavaju reputaciju katoličkih sveštenika već decenijama.  Liberalni hrišćani nalaze da je Isus eksplicitno osudio razvod - izjednačio ga sa preljubom u Besedi na gori - ali nikad nije eksplicitno zabranio homoseksualnost. Zato oni smatraju licemernim kritikovanje homoseksualaca više nego razvedenih. Takođe, termin "preljuba" u kontekstu Deset Božijih zapovesti za njih znači seksualnu izdaju supruge, a ne svaki (pa ni homoseksualni) odnos izvan braka.

 Budizam i homoseksualnost

_____________________________

Odnos budizma prema homoseksualnosti je vrlo kompleksan jer je isprepletan sa njihovim učenjima o moralnosti i volji. Ne bi bila potpuna istina reći da je budizam protivnik homoseksualnosti, ali ni da je otvoren za tu orijentaciju.  Svakako je među verama najtolerantniji prema seksualnim slobodama, delom zbog toga što ne pokušava da postavi standard u moralnosti. Umesto toga, budizam je usmeren na dela i motivaciju koja stoji iza njih.  Postoje neke budističke organizacije koje imaju otvorenu politiku o prihvatanju gej ljudi u njihove redove.  Budizam ne raspravlja o dobru ili zlu i za pripadnika te vere je nezamislivo da zapoveda drugima kako treba da se ponašaju. Ali zato, Buda ohrabruje ljude da se preispituju i pronađu istinu u sebi (čak i kada to odbacuje njihova učenja), ali da je obavezno sprovedu u delo.  "Ne verujte nečemu samo zato što ste čuli. Ne verujte nečemu samo zato što se o tome mnogo govori i šuška. Ne verujte nečemu samo zato što je zapisano u verskim knjigama. Ne verujte ničemu na osnovu autoriteta vašeg učitelja ili starijih. Ne verujte u tradiciju jer je ona prenošena kroz mnoge generacije.  Ali posle posmatranja i analize, kada otkrijete da se nešto slaže s razumom i donosi korist i za vas i za ostale, tada prihvatite i živite po tome."  Ipak, postoje budistička pravila koja se odnose na seksualnost, ali samo u njihovim manastirima. Seksualna želja, bez obzira prema kom polu, je i dalje požuda, a prema budizmu, požuda vodi u patnju i zato je treba izbegavati.  Princip ispravnog uma i ponašanja primenjuje se i na laike, ali očigledno ne podrazumeva apstinenciju.

 Islam i homoseksualnost

_______________________

Istopolni odnosi su zabranjeni u islamu, koji uči da je takva veza narušavanje prirodnih granica koje je postavio Allah (arapska reč za Boga).  Homoseksualnost kao opredeljenje ne krši Šerijat formalno, jer on propisuje fizičke akcije, a ne misli i osećanja muslimana. Međutim, seksualni čin istopolnih osoba je i te kako kažnjiv po Šerijatu.  Kur'an naročito pominje istopolni seksualni odnos kao zabranjen. Postoji nekoliko razloga zašto, ali se u zakonu bez posebnog pojašnjenja, istopolni seksualni odnos smatra grehom.  Jedan takav razlog je vanbračni seks ili preljuba za koju je kazna kamenovanje do smrti.  Teoretski je moguće da dva muškarca budu u braku, ali nikada bez neke vrste svedoka koji ih doslovno nikada ne bi smeo ostaviti same. U praksi, istopolni brakovi nisu prihvatljivi.  Homoseksualni odnos nosi smrtnu kaznu u pet zvanično muslimanskih nacija: Saudijskoj Arabiji, Iranu, Mauritaniji, Sudanu i Jemenu. Takođe, nosi smrtnu kaznu u Afganistanu pod Talibanima, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zakon je neopredeljen.  Kazne u poslednjoj deceniji izvršene su "samo" u Saudijskoj Arabiji, Iranu i Afganistanu. Neke muslimanske zemlje, poput Turske, nemaju zakon protiv homoseksualnosti.